7 เงื่อนไขควรรู้ก่อนขอ BOI (การรับการส่งเสริมการลงทุน) 2565

BOI ยังมีข้อกำหนดสำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบบริหารจัดการคลังสินค้าของกิจการ IPO อีกด้วย นั่นคือ“ระบบหรือซอฟต์แวร์ ควรเป็นชนิดที่สามารถอัปเดตได้อย่าง Real Time ว่ามีกี่ชิ้นคงเหลือในคลังสินค้า สินค้าอยู่ Shelf ใด สามารถเชื่อมต่อการทำงานของทุกแผนกที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้”

คุณกำลังมีแผนจะยื่นขอ BOI อยู่หรือเปล่า

ถ้าใช่ ต้องมาดู “เงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนที่กิจการ IPO ต้องรู้” 

 

MOLOG ได้สรุป 7 เงื่อนไขสำคัญจากคู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ปี 2565 จาก BOI ได้ดังนี้

1. ต้องเป็นการจัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต

2. ต้องมี หรือเช่าคลังสินค้า และมีการจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการคลังสินค้าโดยเฉพาะ

3. ต้องมีกิจกรรมการจัดหาสินค้า และการจัดการสินค้าอย่างเหมาะสม เช่น การตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุสินค้า

4. ต้องมีแหล่งจัดหาสินค้าจากหลายราย และอย่างน้อยต้องมีแหล่งจัดหาจากในประเทศ

5. ต้องเป็นการค้าส่งในประเทศ และ/หรือส่งออกต่างประเทศ

6. ต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

7. ไม่สามารถรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ตามคุณค่าของโครงการได้

 

นอกจากนี้ BOI ยังมีข้อกำหนดสำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบบริหารจัดการคลังสินค้าของกิจการ IPO อีกด้วย นั่นคือ

“ระบบหรือซอฟต์แวร์ ควรเป็นชนิดที่สามารถอัปเดตได้อย่าง Real Time ว่ามีกี่ชิ้นคงเหลือในคลังสินค้า สินค้าอยู่ Shelf ใด สามารถเชื่อมต่อการทำงานของทุกแผนกที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้”

 

อย่างไรก็ตาม ทาง BOI ไม่ได้ระบุชนิดของซอฟต์แวร์เฉพาะ แต่ห้ามเป็นระบบ Manual เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel ที่มีการทำตารางด้วยตนเอง และไม่สามารถดู Real Time ได้

 

สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาระบบจัดการคลังสินค้าแบบ Real Time ที่ MOLOG เรามีผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์กว่า 15 ปี ด้านโลจิสติกส์และชอฟต์แวร์ยินดีให้คำปรึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย มาเปลี่ยนการจัดการคลังสินค้าแบบ Manual มาใช้ระบบ WMS เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม

 

 

                                            หากคุณกำลังมองหาระบบ WMS นึกถึง MOLOG WMS 

 

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า