อุตสาหกรรมผลิตผ้า

MOLOG FOR TEXTILE BUSINESS

ระบบการจัดการที่
คล่องแคล่วและแม่นยำ
ตอบโจทย์ธุรกิจสิ่งทอ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในปัจจุบันมีการขยายขอบเขตครอบคลุมถึง เส้นใย ด้าย ผืนผ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเส้นใยโดยเมื่อจบกระบวนการผลิต ได้ผลิตภัณฑ์เป็นผืนผ้าที่สมบูรณ์แล้ว ผ้าแต่ละม้วนจะต้องมีการเก็บข้อมูลจากการผลิต เช่น หมายเลข Batch, Lot, น้ำหนัก, ความยาว และ คุณลักษณะอื่นๆอีกมากมาย MOLOG WMS พร้อมเป็นตัวช่วยในการจัดการ       คลังสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการค้นหาสินค้าที่มีความหลากหลายและซับซ้อนของธุรกิจใน               อุตสาหกรรมสิ่งทอได้อย่างดีเยี่ยม

จัดเก็บสินค้าได้อย่างเป็นระบบ

MOLOG WMS ช่วยให้การจัดเก็บสินค้าเป็นไปได้อย่างเป็นระบบ โดยทำงานร่วมกับระบบ Barcode และ RFID เพื่อช่วยในการจัดเก็บ และค้นหาม้วนผ้า ตามคุณลักษณะของผ้าแต่ละม้วนที่ต้องการ เช่น Batch, Lot, น้ำหนัก, ความยาว และ คุณลักษณะของผ้าแต่ละม้วนที่ได้ตามคุณต้องการ

เชื่อมต่อระบบอื่นได้ด้วย EDI

MOLOG WMS สามารถกำหนด และตั้งค่าในระบบในการเชื่อมต่อ EDI ได้ทันที ให้คุณเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ ภายในเวลาไม่กี่นาที ไม่ว่าจะเป็น FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, Plain Text File, JSON, SAP, Microsoft Dynamic, Oracle หรือแม้แต่ Local ERP ก็สามารถเชื่อมต่อได้เพื่อผสานข้อมูลกันระหว่างระบบการผลิต และระบบคลังสินค้า ที่จะช่วยจัดการเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง ทั้งในส่วนของวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ทำให้ทราบจำนวนสินค้าคงคลังที่มีอย่างถูกต้อง


เงื่อนไขการหยิบสินค้า
หลากหลาย และยืดหยุ่น

MOLOG WMS สามารถค้นหาสินค้าและเลือกหยิบม้วนผ้าตาม Lot, ความยาว, น้ำหนักและคุณลักษณะต่างๆ ที่ตรงกับคำสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพียงการค้นหาและกำหนดผ่านหน้า application โดยระบบจะส่งคำสั่งให้พนักงานทำการ SCAN Pick ผ่าน PDA Handheld เพื่อหยิบสินค้าม้วนผ้า จาก Location ที่จัดเก็บและเตรียมการจัดส่งให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อได้อย่างแม่นยำ

ใช้งานง่าย ผ่านอุปกรณ์มือถือของคุณ

ระบบ WMS MOLOG เป็นแพลตฟอร์ม คือ ซอฟแวร์แบบสำเร็จรูป ที่ทำงานบน Web Application และ Android Application ให้คุณทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช็กข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนช่วยประสานข้อมูลในการบริหารจัดการร้านค้า การจัดการคำสั่งซื้อสินค้า จากผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย คู่ค้า การจัดการข้อมูลการขาย การจัดส่ง ในช่องทางต่างๆ รวมถึงการจัดการสินค้าคงคลัง การบันทึกสินค้า เข้า-ออก และทราบทำให้ทราบข้อมูลจำนวนสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าได้แบบ Realtime

Highlight Features

ควบคุมสินค้า
เป็น Yard

นับสต็อกสินค้า
แบบ Cyclecount

Serial Number

Dashboard

แบ่งม้วนผ้า

แนะนำ
พื้นที่จัดเก็บ

รายงาน

เชื่อมต่อกับระบบ TMS

บริการลูกค้าให้ประทับใจ ไม่พลาดทุก Shipment ด้วยระบบ MOLOG TMS ที่จะเชื่อมต่อ
งานคลังสินค้าและงานขนส่ง ให้คุณและลูกค้ารู้สถานะของสินค้าได้แบบ Realtime

ลูกค้าชั้นนำที่เลือกใช้ซอฟแวร์ของเรา

เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ
คุณด้วย MOLOG WMS

จัดการสินค้าของคุณอย่างชาญฉลาด ด้วยระบบที่เรา “ตั้งใจ” พัฒนาขึ้นมา
เพื่อให้งานโลจิสติกส์ของคุณ “ง่าย” ที่สุด

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า